Otočte vaše zařízení na šířku.
Jazyk
Vyberte si, jakým jazykem na vás má aplikace mluvit. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.